ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

Η απόφαση της δημοτικής αρχής να επισπεύσει τη διαδικασία δημοπρασίας και εκμίσθωσης σε ιδιώτη του ιστορικού χώρου του ΞΕΝΙΑ αποτελεί μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη. Το γεγονός ότι η δημοτική περιουσία αποτελεί κοινό αγαθό δε δίνει το δικαίωμα σε κανένα να προχωρά σε μονομερείς αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίησή του, πόσο μάλλον όταν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί ο χώρος με κονδύλια που μπορούν να φτάσουν τα 13.000.000 ευρώ και να απορροφηθούν πλήρως από το δήμο.
Επίσης, υπάρχει η πληθώρα, σε τοπικό επίπεδο, φορέων και συλλογικοτήτων πολιτισμικής δράσης που έχουν εκφράσει τη διάθεση να συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση και την ανάδειξη του σε πολυχώρο που θα προάγει τον τοπικό πολιτισμό, την τοπική ιστορία και την κοινωνική συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, απαιτείται ο ιστορικός αυτός χώρος να είναι ΑΝΟΙΧΤΟΣ σε κάθε πολίτη που επιθυμεί την πρόσβαση σε αυτόν.
Βάση όλων των παραπάνω δεν μπορεί παρά να μας προβληματίσει και να μας ανησυχήσει έντονα αυτή η σπουδή από πλευράς δημοτικής αρχής. Ο χώρος του ΞΕΝΙΑ οφείλει να είναι ένα μέρος ευρείας κοινωνικής δημιουργίας και σύνθεσης και όχι ένα μέσο εμπορευματοποίησης και ιδιωτικού κέρδους. Έχοντας αυτά υπ όψιν συντασσόμαστε πλήρως με την πρόταση του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας και απαιτούμε:
·         Την αναβολή της συζήτησης για το συγκεκριμένο ζήτημα από το Δ.Σ. της Δευτέρας 18/1,
·         Την άμεση ενημέρωση τόσο των τοπικών φορέων όσο και της κοινωνίας για τα νέα δεδομένα χρηματοδότησης και των κονδυλίων και
·         Την έναρξη από μηδενικής βάσης μιας ευρείας τοπικής διαβούλευσης και ενός πραγματικού δημόσιου διαλόγου σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του χώρου του ΞΕΝΙΑ.
Η δημοτική περιουσία ανήκει στο λαό της και μόνον αυτός μπορεί να αποφασίζει για την αξιοποίησή της!


Η Ο.Μ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Άρτας